U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza". Autorice članka su mr. sc. Lidija Karačić i Vanja Martinović.

Sažetak članka:

Nakon što je donesena Direktiva Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje, nastupila je obveza preuzimanja odredbi Direktive najkasnije do 31. prosinca 2019. Mjera kojom je provedeno usklađivanje domaćeg zakonodavstva s Direktivom je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 121/19), koji je stupio  snagu 1. siječnja 2020. Donošenjem Zakona propisane su odredbe glede proširivanja opsega postojeće obvezne automatske razmjene informacija između država članica Europske unije na informacije o potencijalno agresivnim prekograničnim poreznim aranžmanima. Zakon propisuje temeljne pojmove i pravila u vezi s automatskom razmjenom informacija o prekograničnim aranžmanima porezne prirode, a to su: posrednik, relevantni porezni obveznik, tržišni aranžman, posebno prilagođeni aranžman, povezano poduzeće, informacije o kojima se izvješćuje, rokovi i druge odredbe. Odredbe Zakona prvenstveno se odnose na porezne savjetnike, odvjetnike, revizore, knjigovođe, konzultante i sl., koji su na bilo koji način uključeni u osmišljavanje, stavljanje na tržište, organiziranje provedbe prekograničnog aranžmana.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

automatska razmjena informacija u području oporezivanja administrativna suradnja u području poreza prekogranični porezni aranžmani test osnovne koristi povezano poduzeće posrednik obveza čuvanja profesionalne tajne relevantni porezni obveznik posebno prilagođeni aranžman tržišni aranžman izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima obavijest o upotrebi aranžmana

 

Natrag