U Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 42 od 7. travnja 2020. utvrđena je pogreška.

Iza članka 5. trebaju stajati naslov iznad članka i članak koji glase:

»Naknadna procjena učinka

Članak 6.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinka ovoga Zakona.«.

Naslov iznad članka 6. i članak 6. postaju naslov iznad članka 7. i članak 7.

Natrag