U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/20 objavljen je članak " Isporuke dobara na daljinu".  Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Prodaja na daljinu je oblik prodaje gdje se proizvodi ili usluge nude potencijalnim kupcima preko sredstava za daljinsku komunikaciju, pri čemu se narudžbe također vrše posredstvom tih sredstava, dok se dostava obavlja preko pošte ili nekim drugim načinom, primjerice, dostavom vlastitim vozilima. Kod isporuka dobara na daljinu isporučitelj sam (vlastitim dostavnim vozilima) ili neka osoba po njegovom nalogu (npr. pošta) otprema dobra u drugu državu članicu kupcima koji nisu obveznici PDV-a, odnosno koji se u smislu PDV-a smatraju krajnjim potrošačima. Dakle, o isporukama na daljinu se radi u slučaju kada isporučitelj prodaje dobra fizičkim osobama ili pravnim osobama - krajnjim potrošačima sa sjedištem u drugoj državi članici, a koji nisu obvezni obračunati PDV na svoja stjecanja dobara unutar EU-a, dok se isporučitelj brine o prijevozu dobara do kupaca. Tipičan primjer je kataloška prodaja. O prodaji na daljinu se ne radi kada kupac (krajnji potrošač) sam preuzima dobra od isporučitelja u drugoj državi članici i otprema ih u svoju državu članicu. Isporuke na daljinu su također isporuke dobara koja se otpremaju, ali mjesto isporuke je posebno definirano odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ te odredbama čl. 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag