U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Internet trgovina - porezni i računovodstveni aspekt". Autorica članka je Irena Slovinac

Internet trgovina (ili prodaja na daljinu) je poseban oblik trgovine izvan prodavaonica, a obavlja se kao prodaja robe na daljinu na veliko i prodaja robe na daljinu na malo. Za nabavljenu robu, trgovac koji prodaje robu putem interneta, na veliko i/ili malo, mora sastaviti primku, kalkulaciju ili drugu ispravu o zaduženju. Za prodanu robu putem interneta trgovac izdaje račun s podacima iz čl. 79. Zakona o PDV-u odnosno s podacima iz čl. 63. OPZ-a. Ako je račun naplaćen gotovim novcem ili karticama treba provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa. Naplata pouzećem temeljem ugovora o ugovoru o pružanju poštanskih usluga ne smatra se naplatom u gotovini. Ako se roba prodaje/isporučuje poreznom obvezniku iz druge DČ isporuka će biti oslobođena PDV-a po čl. 41. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u, pod uvjetom da trgovac posjeduje dokaze o isporuci dobra u drugu DČ i ispunjenju drugih uvjeta. Ako se roba prodaje potrošačima i/ili osobi koja nije porezni obveznik oporezivanje ovisi je li trgovac prešao prag isporuke u drugoj DČ. Ako se roba prodana putem internet trgovine otprema izvan EU za oslobođenje od PDV-a mora postojati carinska deklaracija, poštanska deklaracija odnosno druga odgovarajuća dokumentacija.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: trgovina Internet web shop prodaja na daljinu prodaja putem telefona primka račun trgovac kupac PDV fiskalizacija izvoz zapisnik o promjeni cijena carinska deklaracija dostava Paypal Paymill GDPR zaštita osobnih podataka prag isporuke pouzeće skladište prodavaonica

 

 

 

Natrag