U Nar. nov., br. 21 od 26. 2. 2020. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2020.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2020. u odnosu na prosinac 2019. iznosi 99,7.

Natrag