U Nar. nov., br. 47 od 17.4.2020. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2020.

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2020. u odnosu na veljaču 2020. iznosi 100,2.

Natrag