U Nar. nov., br. 84 od 21. 7. 2020. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2020.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2020. u odnosu na svibanj 2020. iznosi 100,1.

Natrag