U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika". Autorica članka je Irena Slovinac.

Svi poduzetnici obvezni su na kraju godine popisati svu imovinu i obveze. Za obavljanje popisa imenuje se komisija. Pronađena i popisana imovina te obveze upisuju se u popisne liste. Popisne liste smatraju se knjigovodstvenim ispravama. Temeljem izvještaja komisije o obavljenom popisu, direktor ili druga ovlaštena osoba dužna je donijeti odluku o postupanju s utvrđenim inventurnim razlikama. Za utvrđeni manjak treba teretiti odgovornu osobu. Manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, smatraju se izuzimanjem dobara u neposlovne svrhe i podliježu oporezivanju, osim kala, rastepa, kvara i loma do visine utvrđene odlukom HGK i HOK-a te manjkova dobara nastalih djelovanjem više sile. PDV na manjak utvrđen godišnjim popisom treba iskazati u obrascu PDV za prosinac.

Ako osoba koja je ovlaštena donijeti odluku o terećenju odgovorne osobe to ne učini, u skladu s propisima o porezu na dohodak, utvrđeni manjak uvećan za obračunani PDV smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada te osobe. Porezna osnovica u prijavi poreza na dobit uvećava se za manjak knjižen na teret društva ako je zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti neke osobe Odluku da se za nastali manjak ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva.

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječiInventura Popis Manjak Višak Porez Odluka izvještaj inventurna komisija dopušteni manjak roba sirovine i materijal blagajna zalihe gotovi proizvodi dugotrajna materijalna imovina potraživanja obveze kalo rastep kvar lom elementarne nepogode poplava istek roka trajanja zabrana prijeboja 

 

 

Natrag