U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/20 objavljen je članak "Godišnje izvješće za 2019.". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.

Sažetak članka:
Srednji i veliki poduzetnici obvezni su izraditi godišnje izvješće i predati Fini zajedno s drugom dokumentacijom za potrebe javne objave. Godišnje izvješće mora sadržavati sljedeće:

  1. financijske izvještaje za izvještajno razdoblje, uključujući revizorsko izvješće ako je propisana obvezna revizija GFI-a,
  2. izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja (sastavljaju samo subjekti od javnog interesa čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice EU),
  3. izvještaj o plaćanjima javnom sektoru (sastavljaju samo subjekti od javnog interesa koji obavljaju djelatnost rudarstva i vađenja ili sječe primarnih šuma),
  4. izvješće poslovodstva s podacima koji se odnose na prikaz: vjerojatnog budućeg razvoja poduzetnikova poslovanja, aktivnosti istraživanja i razvoja, podataka o otkupu vlastitih dionica, podataka o postojećim podružnicama poduzetnika, koje financijske instrumente koristi, ako je to značajno za procjenu imovine, obveza, financijskog položaja i uspješnosti poslovanja, te nefinancijsko izvješće (sastavljaju samo veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine).

Mikro i mali poduzetnici nisu dužni izraditi godišnje izvješće, ali su u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje dužni navesti informacije o otkupu vlastitih dionica, odnosno udjela.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: godišnje izvješće izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru izvješće poslovodstva nefinancijsko izvješće revizija godišnjeg izvješća konsolidirano godišnje izvješće budući razvoj poslovanja aktivnosti istraživanja i razvoja financijski instrumenti i rizici

Natrag