U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Evidentiranje državnih potpora kod obveznika poreza na dobit". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Sažetak članka:
Državne potpore kod obveznika poreza na dobit moraju se evidentirati prema zahtjevima računovodstvenih standarda. Uz zadovoljenje svih uvjeta, prihodi od državne potpore priznaju se na sustavnoj osnovi kroz sučeljavanje s pripadajućim rashodima ili kroz smanjenje knjigovodstvene vrijednosti imovine za koju se državna potpora dodjeljuje. Kada se radi o državnoj potpori koja se odnosi na pokrivanje specifičnih (namjenskih) rashoda, ona se evidentira na odgođenim prihodima sve do trenutka nastanka specifičnih rashoda. Tek u trenutku nastanka specifičnih rashoda dolazi do priznavanja prihoda po osnovi primljene državne potpore. Potpore povezane s materijalnom imovinom koja se amortizira obično se priznaju u dobit ili gubitak u razdobljima i u omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine. Dvije metode prikazivanja državnih potpora povezanih s imovinom smatraju se prihvatljivima. Jedna je da se državna potpora povezana s imovinom iskazuje kao odgođeni prihod koji se priznaje u dobit ili gubitak sustavno tijekom vijeka uporabe. Druga je da se državna potpora povezana s imovinom iskazuje kroz smanjenje knjigovodstvene vrijednosti imovine, a potpora se priznaje u dobit ili gubitak kroz smanjeni trošak amortizacije. Potpore povezane s imovinom koja se ne amortizira načelno će se priznavati kao prihod u trenutku kada su primljene, ako ne postoji osnova po kojoj bi se prihodi od potpore mogli drugačije priznavati. Kod državnih potpora za nadoknadu prošlih ili budućih rashoda, a ne kao poticaj za stvaranje istih, prihod od primljene potpore se ne odgađa, jer se ne može odrediti sustavna osnova za njegovo priznavanje – nema odnosnih rashoda.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: računovodstvo državne potpore državnih potpora poticaj ulaganja MRS 20 HSFI 5 HSFI 6 HSFI 11 HSFI 14 kapitalni dobitni pristup rashod imovina amortizacija odgođeni prihod povezane imovinom povrat uvjeti neispunjavanje dobit porez knjiženje knjiženja

Natrag