Dopunjen Zakon o strancima

Dozvola boravka državljaninu treće zemlje, prema čl. 140. Zakona o strancima, kojem je odobren privremeni boravak izdaje se na rok važenja na koji mu je odobren privremeni boravak, a dozvola stalnog boravka izdaje se s rokom važenja na 5 godina.  

Zakonom o dopuni Zakona o strancima koji je Hrvatski sabor donio 30.4.2020., zbog epidemije bolesti COVID-19, a radi smanjenja socijalnih kontakata i zaštite građana i službenika koji provode upravne postupke, omogućeno je produženje roka važenja dozvole boravka državljana trećih zemalja, čiji rok važenja ističe ili će isteći za vrijeme trajanja epidemije.

Prema novom čl. 140.a Zakona o strancima državljanin treće zemlje, kojem je izdana dozvola privremenog ili  stalnog boravka, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole boravka i to najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. Naime, dozvola boravka koja je izdana državljaninu treće zemlje kojom je odobren privremeni ili stalnog boravka smatra se valjanom ako je istekla, a čiji je krajnji rok poduzimanja počeo teći 11.3.2020 i traje najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.  

Posebno naglašavamo, da je državljanin treće zemlje dužan bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanjem nove dozvole boravka nakon 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije ukoliko mu je dozvola privremenog ili  stalnog boravka istekla.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag