U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/20 objavljen je članak "Dokazivanje „nekažnjavanosti“ stranaca u postupcima javne nabave". Autorica članka je Petra Šantić.

Dosadašnja praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku: "Državna komisija" ili "DKOM") i Visokog upravnog suda RH (u nastavku: "VUSRH") ukazuje da se naručitelji i gospodarski subjekti koji sudjeluju u postupcima javne nabave u praksi vrlo često susreću s pitanjem odgovarajućeg i valjanog dokazivanja nepostojanja obveznih osnova za isključenje povezanih s kaznenim presudama sukladno čl. 251. st. 1. Zakona o javnoj nabavi. Naime, ključno je pitanje za ponuditelja u fazi pripreme ponude tj. dostave ažuriranih popratnih dokumenata, kao i za naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponude, kojim (konkretnim) dokazima strani ponuditelj dokazuje nekažnjavanost u postupku javne nabave.

Stoga, ćemo u ovome članku ukazati na zakonski okvir i uputiti na relevantnu praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH.

 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: javna nabava dokazivanje nekažnjavanosti obvezne osnove za isključenje nekažnjavanost stranci 

 

Natrag