U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljen je Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kojim ugovorne strane suglasno utvrđuju promjenu u isplati ugovorenih prava koja se odnose na uvećanje osnovice za izračun plaće. Oba dodatka, Dodatak II. i Dodatak III. primjenjuju se od 1.lipnja 2020. godine.

 

Natrag