Carinska tarifa – promjene u 2021. u odnosu na 2020. godinu

U carinskoj tarifi Europske unije (EU) za 2021. napravljene su minimalne promjene (nikada manje do sad) u odnosu na carinsku tarifu za 2020. godinu.

Stvoreno je 14 novih podbrojeva za:  crvene koralje crveni fosfor iverje od eukaliptusova drva plastične štitnike/vizire tekstilne zaštitne maske neke aparate za umjetno disanje neke dijelove transformatora i indukcijskih zavojnica.

U Prilogu 10. 1,1,1-trifluoretan je premješten iz potpodbroja 2903 39 29 u potpodbroj 2903 39 24, pa mu je i dosadašnja statistička TARIC oznaka promijenjena. Razvrstavanje je te kemikalije na razini Kombiniranog nazivlja ostalo nepromijenjeno u podbroju 2903 39 24.

U točki 4 uvodnog dijela Provedbene uredbe Komisije 2020/1577 оd 21. rujna 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi spominje se da je bilo potrebno izmijeniti razvrstavanje određenih tvari na popisu nezaštićenih naziva farmaceutskih tvari u Prilogu 3 i u popisu farmaceutskih međuproizvoda iz Priloga 6.

Promjene na razini Kombiniranog nazivlja carinske tarife kao i promjena dosadašnje statističke TARIC oznake za 1,1,1-trifluoretan prikazane su u korelacijskim tablicama.

U prvoj tablici oznaka ex. uz podbroj iz 2020. godine znači da novi podbroj za 2021. godini sadrži samo dio sadržaja podbroja iz 2020. godine. Npr. novi potpodbroj 2804 70 10 za crveni fosfor sadrži samo dio sadržaja dosadašnjeg podbroja 2804 70 00 koji je sadržavao sve vrste fosfora. Isto tako novi potpodbroj 2804 70 90 za ostale vrste fosfora sadrži samo dio onoga što je sadržavao dosadašnji podbroj 2804 70 00: sve vrste fosfora osim crvenog fosfora.

Sljedeće će promjene biti mnogobrojne, jer će biti puno promjena na razini Harmoniziranog sustava.

U nastavku se daju korelacijske tablice.

 

Tablica 1. Korelacija između podbrojeva u tarifi za 2021. godinu u odnosu na podbrojeve u tarifi za 2020. godinu

 

Tablica 2. Korelacije između podbrojeva za 2020. godinu u odnosu na one za 2021. godinu

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag