U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Asignacija". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Kompleksnost poslovnih odnosa među poduzetnicima često zahtijeva ugovaranje nekog od alternativnih oblika podmirenja obveza prema dobavljačima. Jedan od takvih oblika je i asignacija. Asignacija ili uputa je izjava kojom jedna osoba (uputitelj) ovlašćuje drugu osobu (upućenika) da za njezin račun ispuni nešto trećoj osobi (primatelju upute), a ovoga ovlašćuje da to ispunjenje primi u svoje ime. U asignaciji sudjeluju tri osobe (subjekta): asignant (uputitelj), asignat (upućenik) i asignatar (primatelj upute). Asignacija je jednostrani pravni posao jer se temelji na jednostranoj izjavi asignanta i daje se u pisanom obliku koji prihvaćaju asignat i asignatar, te nema nikakve zapreke da se takav pravni posao sklapa u obliku pisanog ugovora o asignaciji. Iako je u većini slučajeva temelj za asignaciju već postojeći obveznopravni odnos u kojem je asignant vjerovnik asignatu, a u isto vrijeme i dužnik asignatara, sudionici  u asignaciji ne moraju nužno biti u prethodnom obveznopravnom odnosu nego se takvi odnosi stvaraju upravo temeljem ugovora o asignaciji. Prema tome, umjesto da asignant plati svom vjerovniku (asignataru) na to upućuje svog dužnika (asignata). Kod ugovora o asignaciji postoje tri ugovorna (pravna) odnosa, i to: odnos između asignanta i asignata, odnos između asignanta i asignatara i odnos između asignata i asignatara.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: asignacija uputa asignat asignatar asignant upućenik uputitelj primatelj upute zakon obveznim odnosima ZOO ugovor asignaciji cesija ustup potraživanja tražbine ustupanje

Natrag