U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o vinu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.  

Zakonom se uređuju nadležna tijela za provedbu Zakona, uzgoj vinove loze, proizvodnja proizvoda iz sektora vina, fizikalno-kemijska i organoleptička svojstva vina, kategorije proizvoda iz sektora vina, vinogradarski registar, obvezne izjave te prateći dokumenti za proizvode iz sektora vina, podrumski ulazni i izlazni registri, stjecanje, zaštita i kontrola zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla te tradicionalni izrazi u sektoru vina, označavanje vina, regionalne organizacije vinogradara i vinara te promotivno i marketinško označavanje i prezentiranje vina, stavljanje na tržište i uvjeti prodaje proizvoda iz sektora vina, uvjeti i obvezni postupci u proizvodnji i stavljanju na tržište voćnih vina, postupci proizvodnje i kategorije, opisivanje, prezentiranje i označavanje te zaštićene oznake aromatiziranih proizvoda od vina, administrativna kontrola i kontrola na terenu, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaju važiti:

– Zakon o vinu (Nar. nov., br. 96/03, 25/09, 22/11, 55/11, 82/13 i 14/14)

– Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (Nar. nov., br. 82/13 i 14/14)

– Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (Nar. nov., br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08, 88/09, 24/11 i 152/11)

– Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina (Nar. nov., br. 105/04)

– Pravilnik o vinskom i voćnom octu (Nar. nov., br. 121/05, 53/06 i 26/11)

– Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (Nar. nov., br. 7/97, 57/00, 96/03, 137/12 i 142/13).

Natrag