U Nar. nov., br. 16/19 od 15.2.2019. objavljen je Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 23.02.2019.

Zakonom se uređuju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Nar. nov., br. 73/97 i 174/04).

Natrag