U Nar. nov. br. 98 od 16.10.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.
Ovim se Zakonom u Zakon o sprječavanju sukoba interesa unose odredbe o izuzeću predsjednice i članova Povjerenstva.

Natrag