U Nar. nov., br. 16/19 od 15.2.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1. ožujka 2019., osim članka 1. Zakona u dijelu u kojem se mijenja čl. 4. st. 3. toč. 4.d) i toč. 5.d) Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020.
U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 10/99 – 120/16) u čl. 4. st. 2. brojka 4.443,958 zamjenjuje se brojkom 4.710,595.
U stavku 3. točke 4., 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:
»4. a) predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 6,42
b) predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 6,42
c) predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske 6,42
d) predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske 6,42
e) suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske 6,42
f) zamjenici Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske 6,42
5. a) suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 5,70
b) suci Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 5,70
c) suci Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske 5,70
d) suci Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske 5,70
e) zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,70
6. a) predsjednici županijskih sudova određenih za postupanje u predmetima kaznenih djela određenih zakonom kojim se uređuje ustrojstvo i nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,80
b) predsjednici županijskih sudova 4,98
c) županijski državni odvjetnici 4,98
7. a) suci županijskih sudova iz točke 6. a) ovoga članka određeni za postupanje u kaznenim predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,70
b) suci županijskih sudova 4,55
c) zamjenici županijskih državnih odvjetnika 4,55
d) predsjednici općinskih sudova 4,55
e) predsjednici upravnih sudova 4,55
f) predsjednici trgovačkih sudova 4,55
g) općinski državni odvjetnici 4,55
8. a) suci općinskih sudova 3,54
b) suci upravnih sudova 3,54
c) suci trgovačkih sudova 3,54
d) zamjenici općinskih državnih odvjetnika 3,54.
Točka 9. navedenog članka se briše, a st. 4. mijenja se i glasi:
Predsjednici županijskih, općinskih, upravnih i trgovačkih sudova te županijski i općinski državni odvjetnici imaju pravo na povišeni koeficijent:
– u sudovima ili državnim odvjetništvima koji imaju 21 – 50 sudaca ili zamjenika za 0,29
– u sudovima ili državnim odvjetništvima koji imaju 51 – 100 sudaca ili zamjenika za 0,43
– u sudovima ili državnim odvjetništvima koji imaju više od 100 sudaca ili zamjenika za 0,58.

Natrag