U Nar. nov. br. 98 od 16.10.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. a može se vidjeti ovdje.

Natrag