U Nar. nov., br. 102 od 25.10.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_102_2048.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Navedenim izmjenama Zakona će se od 1. siječnja 2020. ublažiti uvjeti za ostvarivanje starosne i prijevremene starosne mirovine, neće se uvesti stroži uvjeti za starosnu  mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika te će se ublažiti umanjenje prijevremene starosne mirovine.

Od 1. siječnja 2030., umjesto od 1. siječnja 2027. (prema dosadašnjem ZOMO-u), izjednačit će se uvjeti za muškarce i žene, i iznosit će 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža za starosnu mirovinu, te 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža za prijevremenu starosnu mirovinu.  Osim toga, dosadašnje zakonske odredbe o postupnom povećanju uvjeta za starosnu mirovinu sa 65 na 67 godina života, te za prijevremenu starosnu mirovinu sa 60 na na 62 godine života u razdoblju od 2028. do 2033. se brišu, što znači da će se uvjeti za mirovinu koji će važiti u 2030. godini primjenjivati, bez promjene, i ubuduće.

Od 1. siječnja 2020. postotak umanjenja iznosit će 0,2% po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu te ć uUkupni postotak umanjenja po godini ranijeg odlaska u mirovinu iznositi 2,4%, odnosno najviše 12% za 5 godina ranijeg odlaska u mirovinu.

Detaljnije o svim izmjenama i utjecaju na mirovine možete pročitati u članku Lj. Marušić: Izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2020., objavljenom u TEB-ovom časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 11/19.

Natrag