U Nar. nov. br. 98 od 16.10.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.
Ovim se Zakonom usklađuju odredbe Zakona o zakladama s odredbama važećeg Zakona o sustavu državne uprave u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova državne uprave povjerenih JP(R)S, odnosno nadležnost upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba, te odredbe vezane uz obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada.

Natrag