U Nar. nov., br. 102 od 25.10.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_102_2049.html koji stupa na snagu 2. studenoga 2019.

Navedenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona unaprjeđeno je područje vezano uz uočene nepravilnosti te su dorađene pojedine odredbe Zakona čija je primjena u praksi pokazala određene manjkavosti. Detaljnije su definirani obveznici imenovanja osoba za nepravilnosti, pojmovi vezani uz nepravilnosti te uloga osoba za nepravilnosti i izvještavanje o nepravilnostima. Osim toga, propisane su i prekršajne odredbe za nedostavljanje izvješća o nepravilnostima Sektoru za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija. Detaljnije o navedenom možete pročitati u članku D. Kozine: Izmjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, objavljenom u TEB-ovom časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 11/19.

Natrag