U Nar. nov., br. 102 od 25.10.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_102_2050.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Izmjenama Zakona mijenjani su pored ostalih: čl. 4. Zakona kojim se propisuje način stjecanja hrvatskog državljanstva djeteta podrijetlom; čl. 11. kojim se propisuje način stjecanja hrvatskog državljanstva iseljenika i njegovih potomaka prirođenjem; čl. 13. – način stjecanja hrvatskog državljanstva maloljetnog djeteta prirođenjem i dr.

Natrag