U Nar. nov., br. 66/19 od 10. srpnja 2019. objavljen je Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji koji stupa na snagu 18. srpnja 2019. godine, osim odredbe čl. 75. koji stupa na snagu danom izlaska Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, ako se ne zaključi Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije.

Zakon o strancima sadrži odredbe vezane za ulazak i izlazak stranaca iz Republike Hrvatske, vize, reguliranje radno-pravnog statusa, odredbe vezane za spajanje obitelji, srednjoškolsko obrazovanje, studiranje, volontere, pripravnike te istraživanje u Republici Hrvatskoj, kao i posebne odredbe koje se odnose na državljane država članica Europskoga gospodarskog prostora i članove njihovih obitelji, odobrenje EU plave karte visokokvalificiranim državljanima trećih zemalja te reguliranje statusa državljana trećih zemalja koji imaju dugotrajno boravište u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora.

Zbog navedenoga Zakon je postao preopširan za primjenu, te je stoga potrebno odijeliti dio koji će se odnositi samo na državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji i dio koji će se odnositi na boravak i rad državljana trećih zemalja.

Ovaj Zakon usklađen je s Direktivom Vijeća 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. o pravu državljana Unije i članova njihovih obitelji o slobodi kretanja i boravka na području države članice.

Natrag