U Nar. nov., br. 16/19 od 15.2.2019. objavljen je Zakon o djelatnosti socijalnog rada (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 23.02.2019.

 Zakonom se uređuje sadržaj, uvjeti i način obavljanja djelatnosti socijalnog rada, standard obrazovanja, stručni nadzor nad obavljanjem djelatnosti socijalnog rada u Republici Hrvatskoj kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaje važiti Zakon o djelatnosti socijalnog rada (Nar. nov., br. 124/11 i 120/12).

Natrag