U Nar. nov., br. 24/19 od 11.3.2019. objavljena je Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 12.3.2019.

Natrag