U Nar. nov., br. 99/19 od 18.10.2019. objavljena je Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (u nastavku: Uputa) koja stupa na snagu 26.10.2019.

Uputom se propisuju obvezne funkcije te tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izradi zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (u nastavku teksta: zaštićeni program), način obavještavanja javnosti o uvjetima i načinu prikupljanja ponuda zaštićenih programa, način obavještavanja javnosti o proizvođačima zaštićenih programa za koje je Hrvatska narodna banka izdala certifikate te sadržaj izvješća »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« koje su ugovorne banke dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s čl. 14. st. 19. Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Nar. nov., br. 85/19).

Tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izradi zaštićenog programa za ovlaštene mjenjače propisani su u »Tehničkoj specifikaciji zaštićenog programa«, koja je sastavni dio Upute.

O tvrtkama i adresama sjedišta proizvođača zaštićenih programa Hrvatska narodna banka obavještava javnost objavom obavijesti na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr.

Danom stupanja na snagu Upute prestaje važiti Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (Nar. nov., br. 27/16 i 67/16).

Natrag