U Nar. nov., br. 122 od 12.12.2019. objavljen je Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju   koji je stupio na snagu 5. prosinca 2019.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici sporazuma (Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske) ovim Sporazumom utvrđuju uvećanje osnovne plaće zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad te zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, a kojima se sredstva za plaću osiguravaju u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/01 i 39/09).

Natrag