Rast prometa trgovine na malo u Hrvatskoj i u zemljama EU-a

Nastavlja se kontinuirani rast realnog prometa od trgovine na malo u Hrvatskoj na godišnjoj razini već 55. mjesec zaredom, od rujna 2014. Takav trend kretanja prometa od trgovine na malo u posljednjih šest godina korelirao je s trendom ukupne gospodarske aktivnosti, kako u zemljama EU tako i u Hrvatskoj. Promet od trgovine na malo bitna je kategorija osobne potrošnje. Najveći utjecaj na rast prometa u trgovini na malo u Hrvatskoj u poslijednim godinama bile su rekordne turističke sezone, realno povećanje neto plaća te niže cijene.  

Grafikon 1. Stope promjena nominalnog i realnog prometa u trgovini na malo u Hrvatskoj 2009. - I.-III./2019. godine

Izvor: DZS

Podaci na grafikonu pokazuju da je realni promet u trgovini na malo u Hrvatskoj od 2009. do 2013. godine pao za 17,8%. Najveći pad prometa bio je u 2009. godini za čak 11,6%, što predstavlja početak recesije. Slijedi minimalni oporavak u 2014. koji se nastavlja kontinuirano po godinama. Tako je i u prvom tromjesečju 2019. godine, realni promet u trgovini na malo veći za 5,1%, nego u istom razdoblju 2018. Na taj je rast djelomično utjecalo realno povećanje neto plaća početkom ove godine (promjene poreza na dohodak) te niže cijene.

Podaci u Tablici 1. pokazuju da je nominalni promet u trgovini na malo od 2016. do 2018. godine prosječno godišnje rastao 4,9%. Tome povećanju najviše su doprinijeli: porast prometa od trgovine na malo imala je prodaja motornih goriva i maziva sa svojim udjelom od 15,3% i povećanjem za 6,1%, potom nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama s udjelom od 37,9% i povećanjem za 3,1%, audio i videooprema, željezna roba, boje i staklo, električni aparati za kućanstvo, namještaj i drugi proizvodi za kućanstvo s udjelom od 8,2% i povećanjem za 7,8% i ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi sa udjelom od 8,4% i povećanjem za 5,7%.

U prvom tromjesečju 2019. ostvaren je nominalni rast prometa u trgovini na malo za 5,3%. Najveći porast nominalnog prometa na godišnjoj razini zabilježen je kod audio i video opreme, željezne robe, boje i stakla, električnih aparata za kućanstvo, namještaja i drugih proizvoda za kućanstvo (+14,3%), zatim u ostalim nespecijaliziranim prodavaonicama (+10,0%), motornih vozila, dijelova i pribora za motorna vozila, motocikle i dijelove (+10,4%), motorna goriva i maziva (+9,5%), ljekarnama, medicinskim i ortopedskim proizvodima, kozmetičkim i toaletnim proizvodima (+6,0%) te kod računalne opreme, knjiga i novina, igri i igračaka, cvijeća i sadnica, satova i nakita i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (+6,9%).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag