U Nar. nov., br. 64/19 od 3.7.2019. objavljene su Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita.

Natrag