U Nar. nov., br. 1 od 2. siječnja 2019. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima.

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. svibnja 2018. do 31. listopada 2018. iznosi 3,54%.

Natrag