Prijava obveze konsolidacije Fini

Društva koja imaju status matice (matična društva) obvezna su do 30. travnja  2019. godine Registru godišnjih financijskih izvještaja prijaviti obvezu konsolidacije za prethodnu odnosno 2018. godinu  (čl. 34. st. 9. Zakona o računovodstvu).

Za prijavu obveze konsolidacije predviđen je posebni obrazac koji je dostupan na internetskim stranicama Fine (Obrasci). Obrazac sadrži podatke o matičnom društvu – obvezniku konsolidacije te podatke o ovisnim društvima uključenim u konsolidaciju.  Za ovisno društvo nerezidenta RH upisuje se identifikacijski broj društva dodijeljen od nadležnoga registarskoga tijela u zemlji  njegovog sjedišta.

Obvezu konsolidacije moguće je prijaviti:

  • putem aplikacije RGFI putem WEB-a (aplikacija za predaju godišnjih financijskih izvještaja putem interneta),
  • u Fininim poslovnicama, putem obrasca za prijavu obveze konsolidacije.

Obveznici koji imaju poslovni certifikat koji glasi na matično društvo ili drugi subjekti koji na svome certifikatu imaju dodijeljeno pravo za predaju godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika koji predstavlja matično društvo u grupi i obveznik je konsolidacije, obvezu konsolidacije prijavljuju putem web aplikacije RGFI. Ostali obveznici prijavu obveze konsolidacije mogu obaviti u bilo kojoj Fininoj poslovnici.

 

Detaljno o sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja pročitajte u članku mr. sc. Silvije Pretnar Abičić: Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu objavljenom u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/18.

Natrag