Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu (Nar. nov., br. 28/19) donesen je temeljem Zakona o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18). Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu nezaposlenoj osobi koja to pravo ostvaruje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nezaposlenoj osobi može se, pod uvjetom da su u tu svrhu osigurana financijska sredstva, na njezin zahtjev isplatiti naknada u jednokratnom iznosu, i to:

  • za preostalo razdoblje za koje je utvrđena novčana naknada ili
  • za razdoblje koje ne može biti duže od dvije godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za novčanu naknadu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_589.html

Natrag