U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.4.2019.

Pravilnikom se propisuju: tehnički elementi elektroničkog računa, dužnosti korisnika centralne platforme, registracija izdavatelja elektroničkog računa, naručitelja i informacijskih posrednika, izdavanje i razmjena elektroničkog računa i pratećih isprava, poruke o zaprimanju i slanju elektroničkog računa i nemogućnost izdavanja i razmjene elektroničkog računa. Elektronički račun mora biti u skladu s europskom normom, kao i s njenim ispravcima, izmjenama i dopunama, a koja je prihvaćena od strane Hrvatskog zavoda za norme. Europsku normu je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. EN 16931-1:2017.

Natrag