U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada u Republici Hrvatskoj i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Pravilnik) koja stupa na snagu 13.6.2019.

 

Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj registra zaklada i registra stranih zaklada, zahtjeva za upis u registar zaklada i registar stranih zaklada, zahtjeva za upis promjena u registar zaklada i registar stranih zaklada, sadržaj izvatka iz registra zaklada i registra stranih zaklada, te način upisa i vođenja registra zaklada i registra stranih zaklada i način vođenja zbirki isprava.

Zaklade, fundacije i predstavništva stranih zaklada i fundacija upisane u odgovarajuće registre temeljem Zakona o zakladama i fundacijama (Nar. nov., br. 36/95 i 64/01), nastavljaju se voditi u registru zaklada odnosno registru stranih zaklada i zadržavaju brojeve pod kojima su bile upisane u odgovarajuće registre.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu u zakladni upisnik (Nar. nov., br. 4/96, 103/01 i 144/10).

Natrag