U Nar. nov., br. 1 od 2. siječnja 2019. objavljen je Pravilnik o Registru nesolventnosti koji stupa na snagu dana 10. siječnja 2019.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra nesolventnosti.

Registar je elektronička baza podataka uspostavljena u skladu s Uredbom (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti (dalje u tekstu: Uredba) radi objave informacija u vezi s postupcima u slučaju nesolventnosti koja sadrži podatke o:

1. otvorenim postupcima stečaja potrošača u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno nakon 1. siječnja 2016.

2. otvorenim predstečajnim i stečajnim postupcima u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno nakon 1. rujna 2015.

3. otvorenim postupcima izvanredne uprave za trgovačka društva od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku  u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno nakon 7. travnja 2017.

Podaci u Registru preuzimaju se elektroničkim putem iz informacijskog sustava u kojem se vode stečajni predmeti (e-Spis).

Natrag