Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis (Nar. nov., br. 76/19) donesen je temeljem Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15, 120/116 i 116/18).

Ovim Pravilnikom se detaljnije propisuje način na koji poduzetnik može knjigovodstvene isprave koje čuva u izvornom pisanom obliku pretvoriti u elektronički zapis, ako to nije protivno drugim propisima i ako se time ne umanjuje njihova vjerodostojnost i dokazna snaga. 

Ovaj Pravilnik je stupio na snagu prvoga dana od dana objave.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_08_76_1602.html

Natrag