U Nar. nov., br. 65 od 5.7.2019. objavljen je Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Pravilnikom propisuje se poduzimanje radnji te sadržaj elektroničkih obrazaca u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika (dalje u tekstu: trgovačka društva na daljinu).

Natrag