Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (Nar. nov., br. 12/19) donesen je temeljem Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 106/18). Ovim se Pravilnikom propisuje način upisivanja u registar korisnika prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika sukladno čl. 104. st. 1. Zakona o trošarinama, sadržaj i prilozi zahtjevu za povrat te sadržaj i način vođenja evidencije. 

Pravo na povrat ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2019. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_12_241.html

Natrag