U Nar. nov., br. 126/19 od 24.12.2019. objavljen je Pravilnik o obavljanju zaštite na radu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 01.01.2020.

Pravilnikom se uređuje obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca i utvrđuju uvjeti za njihovo obavljanje.

Osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenik odnosno poslodavac), radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja, obavještavanja i razmjene informacija u području zaštite na radu, upisuje se u Informacijski sustav zaštite na radu prema Uputama za pristup elektroničkoj usluzi koje se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Nar. nov., br. 112/14, 43/15, 72/15 i 140/15).

Natrag