U Nar. nov., br. 16/19 od 15.2.2019. objavljen je Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 23.02.2019.

Pravilnikom se uređuje postupak naknade štete koju je UAIF dužan naknaditi ulagateljima AIF-a i/ili AIF-u u slučaju pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela ili nedopuštene povrede ograničenja ulaganja u smislu čl. 217. st. 3. i 6. Zakona, kao i kod štete koja je nanesena imovini AIF-a kao posljedica propusta UAIF-a u smislu čl. 94. st. 1. i 2. Zakona te štete koja nastane imateljima udjela AIF-a u smislu čl. 165. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

Natrag