U Nar. nov., br. 53 od 24.5.2019. objavljen je Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima koji je stupio na snagu 25. svibnja 2019.

Ovaj Pravilnik donesen je na temelju čl. 116. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i njime se utvrđuju uvjeti i načini nagrađivanja učitelja, nastavnika (nastavnici, strukovni učitelji, suradnici u nastavi i odgajatelji), stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

 

Natrag