U Nar. nov., br. 39 od 17.42019. objavljen je Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju sljedeće obaveze i uvjeti propisani Zakonom o tržištu kapitala:

  1. sadržaj, oblik, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja:

– investicijskih društava,

– tržišnih posrednika,

– podružnica investicijskih društava iz drugih država članica i

– podružnica investicijskih društava iz trećih zemalja

  1. učestalost dostave, sadržaj i opseg podataka o sustavima i mjerama koje je investicijsko društvo uspostavilo u odnosu na izravni elektronički pristup mjestu trgovanja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Pravilnik se prvi puta primjenjuje za dostavu izvještaja iz čl. 4. st.1. toč. (a) do (d), (f) i (g) za drugo tromjesečje 2019. godine, a za dostavu izvještaja iz č. 4. st. 1. toč.e (e) za izvještajno razdoblje koje započinje od osmog dana od dana objave Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (Nar. nov., br. 30/11 - 140/15).

Natrag