U Nar. nov., br. 120/18 od 31.12.2018. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.1.2019.

Pravilnik propisuje raspored službenih sjedišta javnih bilježnika i javnobilježničkih mjesta u Republici Hrvatskoj.

Natrag