U Nar. nov., br. 55 od 31.5.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu.

Ovim Pravilnikom propisan je novi Obrazac putnog lista za povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag