U Nar. nov., br. 120/18 od 31.12.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.1.2019.

Pravilnik propisuje da poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote, te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika među kojima su osobe s invaliditetom, može ostvariti pravo na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za svaku osobu s invaliditetom koja je zaposlena izvan/iznad propisane kvote, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Obrazac Z-DOP koji je sastavni dio Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18) zamjenjuje se novim prilogom Obrazac Z-DOP koji je sastavni dio Pravilnika.

Na zahtjeve za ostvarivanje prava na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu za razdoblje do 31. 12. 2018., primjenjuju se odredbe Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18).

Natrag