U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 6.6.2019.

Pravilnikom su propisani posebni uvjeti za osobni automobil kategorije M1 kojim se obavlja javni prijevoz putnika, za autobus namijenjen za javni prijevoz putnika te teretno vozilo kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta.

Natrag