U Nar. nov., br. 126/19 od 24.12.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 01.01.2020.

Pravilnikom je propisan novi obrazac BIL. Prvi financijski izvještaji na novom obrascu BIL (bilanca) predavat će se za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine.

Natrag