U Nar. nov., br. 119 od 28.12.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 1. (koji se odnosi na popunjavanje i podnošenje tiskanice »Prijava o ozljedi na radu«)  koji stupa na snagu 1. veljače 2019.

Natrag